ม.นเรศวร ปลูกต้นไม้เพิ่มที่สีเขียว เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี
ม.นเรศวร ปลูกต้นพยับหมอก
ปลูกต้นไม้ด้วยหัวใจ ตราไว้ในแผ่นดิน
ทำจานใบไม้ 9,101 ใบ ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9
ปลูกดาวเรืองบานวันถวายพระเพลิง 10,000 ต้น
พื้นที่สีเขียวมหาวิทยาลัยนเรศวร
ประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มหาวิทยาลัยนเรศวร
ม.นเรศวร รุก จัดกิจกรรม “ร้านศูนย์บาท” สร้างวินัยด้านสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังจิตอาสานิสิตใหม่ สู่รั้วเทา – แสด
มหาวิทยาลัยนเรศวร ติดอันดับ 4 จาก 22 มหาวิทยาลัยไทย ด้านมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก
ม.นเรศวร ลดโลกร้อนเตรียมเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี
 • ม.นเรศวร ปลูกต้นไม้เพิ่มที่สีเขียว เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี

  ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร “ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื่นที่สีเขียวในมหาวิทยาลัยนเรศวร” เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร” โดยมีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมกว่า 100 คน

  DSC0999
 • ม.นเรศวร ปลูกต้นพยับหมอก

  อีกหนึ่งการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณทางเข้าประตู 1ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้มีความสวยงามร่มรื่น (Green University) โดยกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  26685256_1779202898756386_3736511404807264306_o
 • ปลูกต้นไม้ด้วยหัวใจ ตราไว้ในแผ่นดิน

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การทหารผ่านศึกฯ บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมใจร่วมกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2560”

  TTT 06
 • ทำจานใบไม้ 9,101 ใบ ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9

  รศ.ดร.สมร หิรัญประดิษฐกุล อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้พัฒนาและวิจัยใบทองกวาง เป็นภาชนะใส่อาหาร โดยเฉพาะจาน และถ้วย เพื่อเป็นการลดการใช้โฟมใส่อาหาร หรือ ถ้วยกระดาษ ลดภาวะโลกร้อน และไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย พร้อมทั้งมีการพัฒนาเครื่องทำจานใบไม้ มาอย่างต่อเนื่อง จนสามารถใส่อาหารทั้งร้อน และประเภทไขมันต่างๆ ได้

  iMage-06-09-60
 • ปลูกดาวเรืองบานวันถวายพระเพลิง 10,000 ต้น

  กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยนเรศวรขอเชิญชวนบุคลากร นิสิตและบุคคลทั่วไป ร่วมปลูกดาวเรืองให้ครบ 10000 ต้น โดยกิจกรรมจะจัดขึ้น ในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. บริเวณถนนนเรศวร (ทางเข้าประตู 1 ถึงลานสมเด็จ) เพื่อให้ดอกดาวเรืองบานสะพรั่งทั่วมหาวิทยาลัยนเรศวร ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560

  22792426_1898872503474930_3554239238109552819_o
 • พื้นที่สีเขียวมหาวิทยาลัยนเรศวร

  มหาวิทยาลัยนเรศวร ก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 มีเนื้อที่ 2,167,624 ตารางเมตร ตั้งอยู่เขตชานเมือง (Suburban) มีพื้นที่ป่าไม้ ร้อยละ 9.38 และมีพื้นที่ปลูกต้นไม้ ร้อยละ 28.53 มหาวิทยาลัยมีนโยบายการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงาน การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยการใช้ระบบ HVAC การออกแบบอาคารสีเขียวเพื่อประหยัดพลังงานที่แสงสว่างส่องถึง มีลมธรรมชาติพัดผ่าน อาทิ สำนักหอสมุด วิทยาลัยพลังงานทดแทน อาคารอุตสาหกรรมบริการ เป็นต้น ตลอดจนการผลิตพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ (Solar Power) ภายในมหาวิทยาลัย

  Screen Shot 2560-08-31 at 9.04.47 AM
Load more