ม.นเรศวร ปลูกต้นไม้เพิ่มที่สีเขียว เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี
ม.นเรศวร ปลูกต้นพยับหมอก
ปลูกต้นไม้ด้วยหัวใจ ตราไว้ในแผ่นดิน
ทำจานใบไม้ 9,101 ใบ ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9
ปลูกดาวเรืองบานวันถวายพระเพลิง 10,000 ต้น
พื้นที่สีเขียวมหาวิทยาลัยนเรศวร
ประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มหาวิทยาลัยนเรศวร
ม.นเรศวร รุก จัดกิจกรรม “ร้านศูนย์บาท” สร้างวินัยด้านสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังจิตอาสานิสิตใหม่ สู่รั้วเทา – แสด
มหาวิทยาลัยนเรศวร ติดอันดับ 4 จาก 22 มหาวิทยาลัยไทย ด้านมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก
ม.นเรศวร ลดโลกร้อนเตรียมเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี

ม.นเรศวร รุก จัดกิจกรรม “ร้านศูนย์บาท” สร้างวินัยด้านสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังจิตอาสานิสิตใหม่ สู่รั้วเทา – แสด

image-31-01-60
By admin_green

เปิดเทอมใหม่ปี 2559 มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมเชิงรุก สร้างวินัยด้านสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการด้านขยะภายในมหาวิทยาลัย เปิด “ร้านศูนย์บาท” สร้างจิตสำนึกลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รณรงค์ใช้กับนิสิตและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
            ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.)กล่าวว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยนเรศวร มีนิสิตและบุคลากรประมาณ 26,207 คน ประกอบด้วย สำนักงานต่าง ๆ โรงพยาบาล รวมถึงหอพักนิสิตที่มีความหนาแน่น เกิดปริมาณขยะสะสมขึ้นในแต่ละวัน
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงจัดกิจกรรม “ร้านศูนย์บาท” ภายใต้แนวคิด การเป็นร้านค้าอเนกประสงค์ เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเน้นรณรงค์ใช้กับกลุ่มนิสิต และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย โดยในส่วนของนิสิตถือเป็นเยาวชนที่มหาวิทยาลัยนเรศวรให้ความสำคัญและปลูกฝังค่านิยมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ในส่วนของบุคลากรการใช้อุปกรณ์สำนักงานในประจำวันย่อมต้องมีการให้วัสดุที่เกิดจากการดำเนินงานภายในสำนักงานได้ ในแต่ละวันจึงเกิดปริมาณขยะใช้สอยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบด้านการบริหารจัดการทำลายทิ้งด้วยวิธีการต่าง ๆ มหาวิทยาลัยจึงคิดวิธีการบริหารจัดการ นำขยะบางส่วนที่สามารถนำมาจัดการให้เป็นวัสดุรีไซเคิล มาปรับเปลี่ยนให้มีมูลค่าเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคได้ เพียงนำขยะที่สามารถรีไซเคิลได้มาแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน ซึ่งสินค้าเหล่านี้ ได้แก่ อุปกรณ์การเรียน ของใช้ส่วนตัว อาทิ สบู่ ยาสีฟัน แป้ง ยาสระผม และอาหาร ช่วยการลดค่าครองชีพของบุคลากร และนิสิตของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี
ร้านศูนย์บาท เปิดให้บริการแก่บุคลากรและนิสิตทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 16.00 – 18.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกิจการนิสิต โทร. 0–5596–1150 ในวันและเวลาราชการ

ที่มา: เกียรตินารี ธชีพันธุ์: ข่าว/10/8/59/271

 Category: NEWS&Event

Leave a Reply