ม.นเรศวร ปลูกต้นไม้เพิ่มที่สีเขียว เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี
ม.นเรศวร ปลูกต้นพยับหมอก
ปลูกต้นไม้ด้วยหัวใจ ตราไว้ในแผ่นดิน
ทำจานใบไม้ 9,101 ใบ ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9
ปลูกดาวเรืองบานวันถวายพระเพลิง 10,000 ต้น
พื้นที่สีเขียวมหาวิทยาลัยนเรศวร
ประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มหาวิทยาลัยนเรศวร
ม.นเรศวร รุก จัดกิจกรรม “ร้านศูนย์บาท” สร้างวินัยด้านสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังจิตอาสานิสิตใหม่ สู่รั้วเทา – แสด
มหาวิทยาลัยนเรศวร ติดอันดับ 4 จาก 22 มหาวิทยาลัยไทย ด้านมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก
ม.นเรศวร ลดโลกร้อนเตรียมเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี

ประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มหาวิทยาลัยนเรศวร

image-23-06-60
By admin_green

มหาวิทยาลัยนเรศวรมีนโยบายในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัย จึงได้ขอรับบริจาคเงินจากประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อนำไปซื้อต้นเสลาซึ่งเป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย และซื้อหญ้าเพื่อปลูกในมหาวิทยาลัยเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

จากโครงการดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้รับเงินบริจาค 230,000 บาท เพื่อนำไปซื้อต้นเสลากว่า 80 ต้น และ

หญ้าเพื่อปลูกจำนวน 7,331 ตรม. ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 โดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรกว่า 1,000 คน

ที่มา http://www.nu.ac.th/th/news_view.php?n_id=10098&action=view

 Category: NEWS&Event

Leave a Reply