ม.นเรศวร ปลูกต้นไม้เพิ่มที่สีเขียว เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี
ม.นเรศวร ปลูกต้นพยับหมอก
ปลูกต้นไม้ด้วยหัวใจ ตราไว้ในแผ่นดิน
ทำจานใบไม้ 9,101 ใบ ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9
ปลูกดาวเรืองบานวันถวายพระเพลิง 10,000 ต้น
พื้นที่สีเขียวมหาวิทยาลัยนเรศวร
ประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มหาวิทยาลัยนเรศวร
ม.นเรศวร รุก จัดกิจกรรม “ร้านศูนย์บาท” สร้างวินัยด้านสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังจิตอาสานิสิตใหม่ สู่รั้วเทา – แสด
มหาวิทยาลัยนเรศวร ติดอันดับ 4 จาก 22 มหาวิทยาลัยไทย ด้านมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก
ม.นเรศวร ลดโลกร้อนเตรียมเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี

ปลูกต้นไม้ด้วยหัวใจ ตราไว้ในแผ่นดิน

TTT 06
By admin_green

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การทหารผ่านศึกฯ บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมใจร่วมกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2560” โดยมีการปลูกต้นตีนเป็ดน้ำ จำนวน 150 ต้น ต้นจามจุรี จำนวน 60 ต้น และต้นประดู่กิ่งอ่อน จำนวน 20 ต้น เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับมหาวิทยาลัย 3,200 ตารางเมตร ณ บริเวณพื้นที่ว่างข้างโรงผลิตน้ำแร่ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตฯ โดยกล่าวว่า มหาวิทยาลัยนเรศวรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ในด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จึงมีการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนได้เรียนรู้แนวทางพระราชดำริ รวมถึงให้ความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ของชาติ รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึก รักผืนป่า ตามปรัชญา ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานไว้ และเพื่อให้การปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ เป็นการปลูกต้นไม้ในหัวใจ

ที่มา http://www.nu.ac.th/th/news_view.php?n_id=10445&action=view
Ms. Sukkhee Limsritrakul/News
Edited by Assoc. Prof. Dr. Mary Sarawit

 Category: NEWS&Event

Leave a Reply