เปิดตัว 4 นวัตกรรมสร้างสรรค์ เฉลิมฉลอง 24 ปี ม.นเรศวร

By admin_green

มหาวิทยาลัยนเรศวรตอกย้ำความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม เปิดตัว 4 นวัตกรรมสร้างสรรค์ในโอกาสครบรอบ 24 ปี แห่งการสถาปนา ม.นเรศวร โดยในวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร จะเป็นประธานในการแถลงข่าวเปิดตัว 4 นวัตกรรมสร้างสรรค์ ซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนทั้งใน จ.พิษณุโลก และส่วนกลางอย่างมาก โดย 4 นวัตกรรมสร้างสรรค์ ดังกล่าว คือ 1.ผลิตภัณฑ์แก้เผ็ด ลดความเผ็ดร้อน (Spicy aid) จากอาหารไทย  2. รูปแบบธุรกิจการวิจัยพัฒนา เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม :  วงษ์พาณิชย์และม.นเรศวร 3.เครื่องสำอางลดริ้วรอยจากสารสกัดใบชา 4.สมุนไพรไทยควบคุมการเจริญของผมและขน นอกจากนี้ ยังมีการประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย”ครั้งที่ 10 : เครือข่ายวิจัย สร้างความรู้สู่อาเซียน ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมบรรยาย อาทิ เช่น นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชฑูตไทย ประจำกรุงย่างกุ้ง ศาสตราจารย์ ดร.โสพิศ วงศ์คำ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น และศาสตราจารย์ ดร.วิชัย บุญแสง ผอ.สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา อนึ่งในวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้จัดงานเพื่อถวายสักการะแด่ดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช น้อมรำลึกพระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่าน พร้อมจัดพิธีมอบโล่เกียรติยศให้กับหน่วยงาน องค์กรผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย 2 ราย และบุคลากรดีเด่น 17 ราย ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

แหล่งข้อมูล วันที่ประกาศข่าว 25 มิถุนายน 2557 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนผู้อ่าน 388 คน

 Category: NEWS&Event