ม.นเรศวร ปลูกต้นไม้เพิ่มที่สีเขียว เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี
ม.นเรศวร ปลูกต้นพยับหมอก
ปลูกต้นไม้ด้วยหัวใจ ตราไว้ในแผ่นดิน
ทำจานใบไม้ 9,101 ใบ ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9
ปลูกดาวเรืองบานวันถวายพระเพลิง 10,000 ต้น
พื้นที่สีเขียวมหาวิทยาลัยนเรศวร
ประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มหาวิทยาลัยนเรศวร
ม.นเรศวร รุก จัดกิจกรรม “ร้านศูนย์บาท” สร้างวินัยด้านสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังจิตอาสานิสิตใหม่ สู่รั้วเทา – แสด
มหาวิทยาลัยนเรศวร ติดอันดับ 4 จาก 22 มหาวิทยาลัยไทย ด้านมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก
ม.นเรศวร ลดโลกร้อนเตรียมเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี

ม.นเรศวร ปลูกต้นไม้เพิ่มที่สีเขียว เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี

DSC0999
By admin_green

    20 กรกฏาคม 2563 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุญรัตพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื่นที่สีเขียวในมหาวิทยาลัยนเรศวร” เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ บริเวณทางเข้าแปลงวิจัยฝึกทักษะทางการเกษตร โดยมีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมกว่า 100 คน กิจกรรมครั้งนี้ เป็นการปลูกกล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่อง เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัย และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้จึงได้มีแนวคิดในการจัดทำสวนปันสุขและสวนผลไม้ขึ้นภายในมหาวิทยาลัย โดยการทำแปลงผักสวนครัว เพื่อให้ประชาคม บุคลากร และนิสิต สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตที่มีคุณภาพ ผักปลอดสารพิษ ปลอดภัยได้จากสวน และยังได้จัดสรรพื้นที่สำหรับทำสวนผลไม้ชนิดต่างๆ ขึ้นอีกด้วย  ทั้งนี้เพื่อสร้างระบบอาหารและความสุขที่ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำพาให้ผ่านพ้นภาวะวิกฤตต่างๆ ได้

from : https://www.nu.ac.th/?p=22493
Mr. Tanawut Punketnakorn/News
Translated by Ms. Wariyanun Anphasuk

 Category: NEWS&Event

Leave a Reply