ม.นเรศวร ปลูกต้นพยับหมอก
ปลูกต้นไม้ด้วยหัวใจ ตราไว้ในแผ่นดิน
ทำจานใบไม้ 9,101 ใบ ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9
ปลูกดาวเรืองบานวันถวายพระเพลิง 10,000 ต้น
พื้นที่สีเขียวมหาวิทยาลัยนเรศวร
ประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มหาวิทยาลัยนเรศวร
ม.นเรศวร รุก จัดกิจกรรม “ร้านศูนย์บาท” สร้างวินัยด้านสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังจิตอาสานิสิตใหม่ สู่รั้วเทา – แสด
มหาวิทยาลัยนเรศวร ติดอันดับ 4 จาก 22 มหาวิทยาลัยไทย ด้านมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก
ม.นเรศวร ลดโลกร้อนเตรียมเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี
อาคารสำนักหอสมุด ได้ผ่านการประเมินและได้รับหนังสือรับรองจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

(ภาพบรรยากาศ) การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559

image-19-08-59
By admin_green

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 สำนักงานอธิการบดี กองพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการจัดอันดับมหาวิทยาลัย โดย ผศ.ดร.พนมขวัญ ริยะมงคล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นประธานที่ประชุม และประกอบไปด้วยผู้แทนจากคณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรึกษาหารือและระดมสมองเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลตามแบบสอบถามของ UI GreenMetric Questionnaire 2016 ซึ่งกำหนดจัดส่งให้ University of Indonesia ภายในเดือนตุลาคม 2016 ตลอดจนการกรอกข้อมูลเพื่อการจัดอันดับของ QS University Rankings

 Category: NEWS&Event