ม.นเรศวร ปลูกต้นไม้เพิ่มที่สีเขียว เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี
ม.นเรศวร ปลูกต้นพยับหมอก
ปลูกต้นไม้ด้วยหัวใจ ตราไว้ในแผ่นดิน
ทำจานใบไม้ 9,101 ใบ ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9
ปลูกดาวเรืองบานวันถวายพระเพลิง 10,000 ต้น
พื้นที่สีเขียวมหาวิทยาลัยนเรศวร
ประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มหาวิทยาลัยนเรศวร
ม.นเรศวร รุก จัดกิจกรรม “ร้านศูนย์บาท” สร้างวินัยด้านสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังจิตอาสานิสิตใหม่ สู่รั้วเทา – แสด
มหาวิทยาลัยนเรศวร ติดอันดับ 4 จาก 22 มหาวิทยาลัยไทย ด้านมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก
ม.นเรศวร ลดโลกร้อนเตรียมเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี

ม.นเรศวร ลดโลกร้อนเตรียมเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี

image-30-11-59
By admin_green

มหาวิทยาลัยนเรศวรมีนโยบายในการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนที่มีอายุการใช้ งานมากกว่า 10 ปีขึ้นไป เพื่อเปลี่ยนมาใช้เป็นเครื่องปรับอากาศรุ่นใหม่เป็นระบบ inverter เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่ใช้น้ำยาทำความเย็นชนิดที่ไม่ก่อสารพิษหรือทำลายชั้นบรรยากาศของโลก โดยลักษณะของนโยบาย คือ การทำโครงการร่วมกับเอกชนที่จะเข้ามาเก็บข้อมูลก่อนและหลังการใช้งานเพื่อตรวจพิสูจน์ผลการประหยัดในรูปแบบ M&V

 

Ms. Sukkhee Limsritrakul/News
Edited by Assoc. Prof. Dr. Mary Sarawit

 Category: NEWS&Event

Leave a Reply