ม.นเรศวร ปลูกต้นพยับหมอก
ปลูกต้นไม้ด้วยหัวใจ ตราไว้ในแผ่นดิน
ทำจานใบไม้ 9,101 ใบ ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9
ปลูกดาวเรืองบานวันถวายพระเพลิง 10,000 ต้น
พื้นที่สีเขียวมหาวิทยาลัยนเรศวร
ประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มหาวิทยาลัยนเรศวร
ม.นเรศวร รุก จัดกิจกรรม “ร้านศูนย์บาท” สร้างวินัยด้านสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังจิตอาสานิสิตใหม่ สู่รั้วเทา – แสด
มหาวิทยาลัยนเรศวร ติดอันดับ 4 จาก 22 มหาวิทยาลัยไทย ด้านมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก
ม.นเรศวร ลดโลกร้อนเตรียมเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี
อาคารสำนักหอสมุด ได้ผ่านการประเมินและได้รับหนังสือรับรองจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

Setting And Infrastructure: SI

          Situated approximately sixteen kilometers south of Phitsanulok City, Naresuan University is easily accessible to visitors. Our campus provides a beautiful scene in every season and offers convenient access to international dormitories, shops, sports, and a large state-of-the-art medical center. Total area of Naresuan University are 2,174,400 m2. The comprehensive university lives up to the public expectations in providing diverse, cutting-edge programs through 22 faculties, colleges, and a demonstration school

Area

Details Are (m2) Percent (%)
Vegetation in the form of forest 203,300 09.35
Area covered in planted vegetation 460,975.25 21.19
Retentive surfaces 1,426,100 65.58
Total ground floor area of building 216,225 09.94
Total area 2,174,400 100

Number Of Staff

Type of staff Number of Staff
Executive 32
Academic staff/Researcher 1,463
Supporting Staff 2,903
Total 4,398

Students

Level Number of Students
Thai Foreign Total
Undergraduate Students 14,677 75 14,752
Postgraduate Students 3,092 137 3,229
Total 17,769 212 17,981

University Budget For Sustainability Effort 2014

No. Details Baht
1. Budget for Center of Excellence 5,000,000
2. Budget for environmental and sustainability management 178,087,132
(5,088,203 US)
3. Budget for environmental and sustainability projects/activities 19,644,378
Total 202,731,510
4. Research Fund 299,227,552.50
5. University budget 2015 1,836,692,721
Percentage (%) 11.04

Suchinda Khayaidee : Translator
Roy I. Morien : Edit