ม.นเรศวร ปลูกต้นพยับหมอก
ปลูกต้นไม้ด้วยหัวใจ ตราไว้ในแผ่นดิน
ทำจานใบไม้ 9,101 ใบ ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9
ปลูกดาวเรืองบานวันถวายพระเพลิง 10,000 ต้น
พื้นที่สีเขียวมหาวิทยาลัยนเรศวร
ประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มหาวิทยาลัยนเรศวร
ม.นเรศวร รุก จัดกิจกรรม “ร้านศูนย์บาท” สร้างวินัยด้านสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังจิตอาสานิสิตใหม่ สู่รั้วเทา – แสด
มหาวิทยาลัยนเรศวร ติดอันดับ 4 จาก 22 มหาวิทยาลัยไทย ด้านมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก
ม.นเรศวร ลดโลกร้อนเตรียมเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี
อาคารสำนักหอสมุด ได้ผ่านการประเมินและได้รับหนังสือรับรองจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

Education: ED

Total Number Of Courses Offered And Number Of Courses Related To Environment And Sustainability Offered In Academic Year 2014

Academic Year 2013

No.

Curriculum/courses

Total Courses
offered

Courses
related

Percentage
(%)

1.

General Education

85

6

7.05

2.

Faculty of Pharmaceutical Sciences

198

0

0.00

3.

Faculty of Medicine

147

0

0.00

4.

Faculty of Public Health

112

38

13.92

5.

Faculty of Medical Science

328

1

0.30

6.

Faculty of Nursing

58

0

0.00

7.

Faculty of Dentistry

112

0

0.00

8.

Faculty of Allied Health Sciences

236

0

0.00

9.

Faculty of Agriculture, Nature Resources and Environment

419

213

50.83

10.

Faculty of Science

690

73

10.57

11.

Faculty of Engineering

560

172

30.71

12.

School of Renewable Energy Technology

28

11

39.28

13.

The Institute for Fundamental Study

28

0

0.00

14.

Faculty of Architecture

242

48

19.83

15.

Faculty of Humanities

705

3

0.42

16.

Faculty of Business, Economics and Communications

472

1

0.21

17.

Faculty of Social Sciences

347

10

2.88

18.

Faculty of Law

82

0

0.00

19.

Faculty of Education

178

0

0.00

20.

Naresuan University International College

178

0

0.00

21.

School of Logistics and Supply Chain

27

0

0.00

Total

5400

573

10.66

Total Research Funds Dedicated To Environmental And Sustainability Research

Year

Environmental and sustainability research funds

Total research funds

2015

5,088,203 US

8,549,358.64 US

Number Of Scholarly Publications And Events Related To Environment And Sustainability Published

Year

Research Publications
(2014-2015)

Scholarly events
(2014-2015)

2015

51

61

Student Organization Related To Environment And Sustainability

  1. 1. Volunteers of Development Club
  2. 2. Nature and Environment Preservation Club
  3. 3. Hill Tribe Fellow Club
  4. 4. Countryside Development Club
  5. 5. Freedom Volunteering Students Club

Suchinda Khayaidee : Translator

Roy I. Morien : Edit