ม.นเรศวร ปลูกต้นพยับหมอก
ปลูกต้นไม้ด้วยหัวใจ ตราไว้ในแผ่นดิน
ทำจานใบไม้ 9,101 ใบ ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9
ปลูกดาวเรืองบานวันถวายพระเพลิง 10,000 ต้น
พื้นที่สีเขียวมหาวิทยาลัยนเรศวร
ประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มหาวิทยาลัยนเรศวร
ม.นเรศวร รุก จัดกิจกรรม “ร้านศูนย์บาท” สร้างวินัยด้านสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังจิตอาสานิสิตใหม่ สู่รั้วเทา – แสด
มหาวิทยาลัยนเรศวร ติดอันดับ 4 จาก 22 มหาวิทยาลัยไทย ด้านมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก
ม.นเรศวร ลดโลกร้อนเตรียมเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี
อาคารสำนักหอสมุด ได้ผ่านการประเมินและได้รับหนังสือรับรองจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

          Naresuan University aspires to be the University of Innovation. It is strategically located at the heart of the Thai Kingdom, Phitsanulok province, the major city of the lower northern region and more importantly, the birthplace of King Naresuan the Great for whom our University is named. In line with the auspicious date of the 400th anniversary of King Naresuan the Great’s accession to the throne, the University was officially founded on July 29, 1990

          Naresuan University, a public university endorsed by the Thai Office of the Higher Education Commission, Ministry of Education, is a comprehensive university consisting of 16 Faculties, 5 School/Colleges, and 1 Institute. Our university community comprises 1,500 faculty members, 2,900 supporting staff and 18,800 students (85% undergraduate and 15% graduate). Academically, there are 3 clusters including 1) the Science and Technology Cluster, 2) the Health Sciences Cluster and 3) the Social Sciences Cluster.

          The University has continually paid close attention to environmental conservation and established an implementation plan for this purpose as indicated in Measure 8 of the five-year plan of Higher Education Development (2012-2016), which is ‘the university serves as a green university by encouraging its community to efficiently use limited resources and exercising a number of policies corresponding to a green and inviting environment.’

          Our vision statement affirms a commitment to continual proactive roles in promoting high standards in higher education both in the national and international arenas. Through ongoing review and the development of new paradigms of the best practice, the university continues to improve the quality of teaching and learning, especially highlighting the project-based, inquiry model throughout the university. All the programs are continuously enriched and informed by the rapid transfer of new knowledge used in ongoing curriculum improvements. Hallmarks of our graduates in both undergraduate and graduate level include these following 6 smart characteristics i.e., smart at work, smart in interpersonal skills, smart with ideas, smart in life skills, smart at problem solving, and smartly equipped with knowledge, skills, and attitudes as global citizens. These characteristics have been acquired through activities in respective curricula and extra curriculum activities; i.e., sports, language, computer, etc.