ม.นเรศวร ปลูกต้นพยับหมอก
ปลูกต้นไม้ด้วยหัวใจ ตราไว้ในแผ่นดิน
ทำจานใบไม้ 9,101 ใบ ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9
ปลูกดาวเรืองบานวันถวายพระเพลิง 10,000 ต้น
พื้นที่สีเขียวมหาวิทยาลัยนเรศวร
ประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มหาวิทยาลัยนเรศวร
ม.นเรศวร รุก จัดกิจกรรม “ร้านศูนย์บาท” สร้างวินัยด้านสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังจิตอาสานิสิตใหม่ สู่รั้วเทา – แสด
มหาวิทยาลัยนเรศวร ติดอันดับ 4 จาก 22 มหาวิทยาลัยไทย ด้านมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก
ม.นเรศวร ลดโลกร้อนเตรียมเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี
อาคารสำนักหอสมุด ได้ผ่านการประเมินและได้รับหนังสือรับรองจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

หน่วยงานสนับสนุน

สังกัดวิทยาลัยพลังงานทดแทน

Photovoltaic System And Standard Testing Research Unit

หน่วยวิจัยระบบเซลล์แสงอาทิตย์และมาตรฐานการทดสอบ

Thermal Energy Research Unit

หน่วยวิจัยพลังงานความร้อน 

Energy Community Research Unit

หน่วยวิจัยพลังงานชุมชน 

 

สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์

หน่วยวิจัยเชิงบูรณาการด้านการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อน และการนำทรัพยากรธรรมชาติกลับมาใช้ใหม่

Research Unit for Integrated Natural Resources Remediation and Reclamation: IN3R 

หน่วยวิจัยวิศวกรรม และการจัดการด้านระบบสาธารณูปโภคเชิงบูรณาการ

Integrated Facility Engineering and Management Research Unit: iFEM